ارزیابی و مديريت ريسك هاي HSEE 	تجزيه و تحليل حوادث شغلي و صنعتي 	طراحی و ارائه نرم افزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و آنالیز حوادث طراحی و بر گزاری دوره های آموزشی در حوزه HSEE
29 دی 1398

ارزیابی و مديريت ريسك هاي HSEE

در مرکز ایمنی فام

29 دی 1398

تجزيه و تحليل حوادث شغلي و صنعتي

در مرکز ایمنی فام

29 دی 1398

طراحی و ارائه نرم افزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و آنالیز حوادث

در مرکز ایمنی فام

29 دی 1398

طراحی و بر گزاری دوره های آموزشی در حوزه HSEE

در مرکز ایمنی فام

دپارتمان ایمنی

در همه محیط‌های پیرامون ما (خانه، راه، محل کار، تفریح و ...) خطرات گوناگونی نهفته اند که در صورت عدم شناسایی، ارزیابی و کنترل به موقع و مناسب می توانند انواع دارائیهای ما (شامل جان، تجهیزات، محیط زیست، زمان، آبرو و اعتبار و ...) را تهدید نمایند.

واحد ایمنی مرکز ایمنی فام با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و استفاده از ابزارهای تخصصی شامل انواع تکنیک ها و نرم افزارهای تخصصی در حوزه شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در کلیه بخش های تولیدی، خدماتی، کشاورزی و... از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، دفاعی، کشاورزی، ساخت و ساز و .... فعالیت می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دپارتمان محیط زیست

در دنیای امروزی محیط زیست و عناصر آن با انسان در یک ارتباط دوسویه هستند. از یکسو محیط زیست انسان را تشکیل می دهند و از سوی دیگر انسان آن را می سازد. با وجود این در سال های گذشته، با رشد فزاینده جمعیت و پیشرفت های تکنولوژیکی، محیط زیست دستخوش تخریب وآلودگی های فراوانی قرارگرفته است.

در راستای حفظ و ارتقاء این دارائی بی بدیل و غیر قابل جایگزین، مرکز ایمنی فام با بهره گیری از دهها سال تجارب ارزنده همکاران متخصص خود، خدمات گسترده و عملیاتی در حوزه های مختلف حفاظت از محیط زیست ارائه می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دپارتمان بهداشت حرفه ای

امروزه رابطه نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف با افزایش بهره وری امری اثبات شده است. به همین دلیل حفظ و ارتقاء سطح سلامتی شاغلین محیط های کار از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی به یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان و سیاست گذاران کشور تبدیل شده است.

در همین راستا واحد بهداشت حرفه ای  مرکز ایمنی فام با استفاده از کارشناسان کارآزموده خود در زمینه بررسی، ارزیابی، اندازه‌گیری وکنترل عوامل زیان آور و سالمسازی و بهسازی محیط های کار فعالیت و ارائه خدمات می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دپارتمان ارگونومی

در فلسفه مدرن علم مدیریت،  انسان نقشی محوری در طراحی و انجام کار دارد. به همین دلیل حفظ و ارتقاء سطح سلامتی آن یکی از شروط اصلی و لازم جهت نیل به بهره وری مناسب در کار است. بدون شک یکی از گام های اصلی در حفظ و نگهداشت سلامتی نیروی انسانی، طراحی و اصلاح الزامات محیط های کار بر اساس محدودیت ها و توانمندی های جسمی و روانی کارکنان است.

به منظور شناسایی، ارزیابی و اصلاح نیازهای ارگونومیک محیط های کار و زندگی،  واحد ارگونومی مرکز ایمنی فام  با بهره گیری از پرسنل مجرب و متخصص خود، استفاده از نرم افزارهای تخصصی و با اتکاء به تجارب حاصل از برگزاری صدها دوره آموزشی و اجرای دهها  پروژه ارگونومی، خدمات متنوعی را در این حوزه ارائه می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
JoomShaper