بهداشت حرفه ای

دپارتمان تخصصي بهداشت حرفه ای

 1.    مشاوره، آموزش و استقرار سيستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001: 2007      
 2. شناسایی و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط های کار
 3. تجزيه و تحليل سود- هزينه Cost Benefit Analysis
 4. ارزیابی وضعیت روشنایی محیط های کار و ارائه و اجرای راهکارهای اصلاحی
 5. ارائه راهکارهای کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل:
 6. کنترل سروصدای زیان آور محیط کار از طریق طراحی جاذب های صوتی، موانع و دیوارهای آکوستیک
 7. ساخت اتاقک های آکوستیک
 8. طراحی و اجرای سیستم تهویه صنعتی و جمع آوری موضعی آلاینده های شیمیایی
 9. کنترل ارتعاشات ناشی از دستگاهها در محیط کار
 10. طراحی سیستم روشنایی مصنوعی محیط کار
 11. طراحی و تهیهMSDS  (اطلاعات ایمنی) مواد شیمیایی و ...؛
JoomShaper