محیط زیست

دپارتمان تخصصي محيط زيست:

  1. شناسايي و ارزیابی جنبه هاي زيست محيطي
  2. مشاوره، آموزش و استقرار سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2004      
  3. مشاوره و انجام مطالعات ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست و تهيه گزارشات   (EIS , EIA) جهت انواع پروژه ها
  4. طراحی سیستم های کنترل و کاهش آلاینده های هوا (اسکرابر، بگ فیلتر، سیکلون، بیوفیلتر و ...)
    مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
  5. مطالعه مکانیابی و امکان سنجی در ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از GIS/RS
  6. ارزیابی عملکرد زیست محیطی(EPE)
  7. خدمات مشاوره استقرار  و آموزش ایمنی - بهداشت و محیط زیست (HSE)
  8. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در کلیه حوزه های ذکر شده در فوق
JoomShaper