ارگونومی

دپارتمان تخصصي ارگونومی:

  1. ارزيابي ريسكهاي ارگونومي بر اساس متدهاي مناسب و ارائه و اجرای راهکارهای اصلاحی فنی و مدیریتی
  2. طراحی و ارائه ابزار، وسائل، ماشین ها و تاسیسات به طرز صحیح و مطلوب
  3. طراحی و پیاده سازی روش های انجام کار
  4. طراحی و پیاده سازی سیستم های نوبت کار
  5. طراحی و پیاده سازی ارگونومیک ایستگاه های کاری
  6. تهيه نرم افزارهاي آموزشي آفلاين و آنلاين
  7. تهيه سرفصل هاي آموزشي و جزوات مربوطه
  8. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي ارگونومي و ارائه مدرك معتبر علمي
JoomShaper