گالری عکس

 

    آموزش های جامع - گروه مپنا

 

تاثیر لامپهای کم مصرف پس از شکستن و ایجاد زخم در پوست

زخم ناشی از برش با لامپ کم مصرف شکسته

JoomShaper