پیام مدیر مرکز

اصول ايمني (برگرفته از كتاب يكصد فرمان ايمني مولف: دكتر ايرج محمدفام)
اصل 23: مواظب سايرن هاي دنياي خود باشيد.
بر اساس اساطير يونان باستان، سايرن ها دختران افسونگر با صداي سحرآميزي بودند كه ملوانان را با صداهاي جادويي خود فريفته و به كام صخره هاي مرگ كه بر روي آنها آواز مي خواندند مي كشاندند با اين وجود اديسيوس - قهرمان افسانه اي - توانست بسلامت از كنار جزيره سايرن ها بگذرد.
هر چند كه در نگاه اول اين داستان به نظر افسانه اي و خيالين مي آيد اما در واقعيت ما و كاركنان مان روزانه دهها بار محسور آواز سايرن هاي دنياي واقعي مان شده و به دام آنها مي افتيم؛
آنگاه كه به هنگام كار براي آخرين بار قوانين ايمني را زير پا مي گذاريم، بخاطر بر هم خوردن آرايش مو از گذاشتن كلاههاي ايمني استنكاف مي كنيم، تجهيزات ايمني را به ظاهر بخاطر افزاي سرعت عمل از كار مي اندازيم، در هنگام رانندگي اسير جنون سرعت مي شويم، به عنوان مدير يا سرپرست، كارشناس ايمني رو دور مي زنيم و ... اسير سايرن هاي به ظاهر دل انگيز شده ايم.
اين پديده كه در طي آن افراد در دام كوتاه نگري ها سقوط كرده و منافع ميان و بلند مدت را فداي لذات زودگذر و آني مي كنند را اصطلاحا تنزيل آينده مي گويند.

اما اوديسيوس چگونه از دام سايرن ها نجات يافت؟
سيريس -الهه يوناني- از اوديسيوس خواست براي آنكه سايرن ها ملوانان را نفريبند، گوشهايشان را با موم بپوشاند و از آنها بخواهد براي اينكه خود نيز اسير وسوسه سايرن ها نشود او را تا گذشتن از جزيره آنها به تيرك كشتي ببندند و به فريادهايش براي آزادي توجه نكنند.
يادمان باشد كه براي گريز از وسوسه هاي غيرايمن سايرن هاي محيط هاي كار خود، بايد علاوه بر شناسايي دقيق و گريز از مواجهه با آنها (پوشاندن گوشها با موم)، در ميان پرسنل خود، پتانسيل هاي كافي را براي عدم پاسخ به خواسته هاي زودگذر سايرن ها پيش بيني و فراهم سازيم.

JoomShaper